Cultura și învățământul

Din punct de vedere cultural, comuna are un valoros patrimoniu folcloric - obiceiuri populare, formaţii de dansuri populare, culegeri de folclor vechi, precum şi renumita Tabără internaţională de dansuri şi muzică populară din zona Mureşului de Sus, care i-a adus notorietate chiar şi peste hotare.
 
În localitatea Voivodeni funcționează o școală gimnazială și o grădiniță cu program normal.