Economia

Dezvoltarea economică a comunei se bazează, în special, pe agricultură - cereale, plante tehnice, legumicultură - şi zootehnie. Peisajul, pădurile, apele, păşunile, terenurile arabile oferă perspective în domeniul zootehniei, legumiculturii şi al agroturismului.