Investiții în derulare

I. Titlul proiectului: "Reabilitarea si extinderea retelei de distributie a apei potabile in
                             comuna Voivodeni, judetul Mures"
Sursa de finantare: Programul Național de Dezvoltare Locală(PNDL);
Valoarea: 3.840.929 lei;
Stadiul lucrărilor: în derulare, realizat 98 %
Termen de finalizare: 2016.
 
II. Titlul proiectului: „Construire grădinița cu program normal în comuna Voivodeni, județul
                               Mureș”
Sursa de finantare: bugetul de stat, prin Ministerul Educației Naționale;
Valoarea: 1.963.500 lei;
Stadiul lucrărilor: în derulare, realizat 68 %
Termen de finalizare: 2017.
 
III. Titlul proiectului: „Modernizare drumuri secundare în localitatea Voivodeni, comuna Voivodeni, județul Mureș"
Sursa de finantare: Programul Național de Dezvoltare Locală(PNDL) și bugetul local;
Valoarea: 479.224 lei;
Stadiul lucrărilor: în derulare, realizat 45 %
Termen de finalizare: decembrie 2016.