Investiții finalizate

-Titlul proiectului: „Modernizarea Școlii Gimnaziale Voivodeni, comuna Voivodeni, județul Mureș"
Sursa de finantare: fonduri europene - POR, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.4. și bugetul local;
Valoarea: 714.202 lei;
Finalizat: anul 2015.
 
- Titlul proiectului: „Modernizare drumuri secundare în localitatea Voivodeni și dotarea așezământului cultural în localitatea Toldal, comuna Voivodeni, județul Mureș"
Sursa de finantare: fonduri europene(FEADR) și bugetul local;
Valoarea: 1.390.283 lei;
Finalizat: anul 2015
 
- Titlul proiectului: „Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență a comunei Voivodeni"
Sursa de finantare: fonduri europene(FEADR) și bugetul local;
Valoarea:  lei;
Finalizat: anul 2015
 
- Titlul proiectului: „Înființare parc în localitatea Voivodeni, comuna Voivodeni, județul Mureș" și „Modernizarea și extinderea cu grupuri sanitare a așezământului cultural din localitatea Toldal, comuna Voivodeni, județul Mureș"
Valoarea:  lei;
Finalizat: anul 2016