Oportunități de investiții

Tipuri de intervenţii necesare:

 

a) Crearea şi modernizarea infrastructurii rurale
- Construcţia şi modernizarea drumurilor comunale si din interiorul comunei, a celor vicinale, a străzilor, a drumurilor locale ce fac legătura cu unele zone de interes turistic din mediul rural;

- Construcţia şi modernizarea infrastructurii apa/apa uzata (alimentarea cu apa, canalizare, staţii de epurare);
- Modernizarea/extinderea rețelei de energie electrica si a reţelei de iluminat public;

- Modernizarea reţelei publice locale de alimentare cu gaz.

 

b) Amenajarea spaţiilor de interes public al localităţii

- Înfiinţarea, amenajarea şi renovarea centrului civic (ex. amenajare peisagistică , parcuri, parcări, pieţe, faţadele clădirilor etc);
- Investiţii aferente aşezămintelor şi serviciilor culturale (ex. construirea, renovarea, modernizarea, dotarea bibliotecilor, a căminelor culturale, etc.);
- Amenajare spaţii pentru organizarea de târguri, spaţii de joacă pentru copii, staţii de autobuz etc.

 

c) Studii şi investiţii legate de protejarea patrimoniului cultural de interes

- Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu din zonele protejate cultural;

- Restaurarea, consolidarea, şi conservarea picturilor interioare, exterioare murale, frescelor şi sculpturilor;

- Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) cu posibilitatea de valorificare a acestora;

- Achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial;
- Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural

 

d) Investiţii aferente serviciilor de bază pentru populaţia rurală
- Investiţii noi şi dotări pentru economia socială (centre de îngrijire copii, batrâni şi persoane cu nevoi speciale) ;

- Dotarea cu echipamente pentru serviciile publice de transport (ex. servicii de transport pentru persoanele în vârsta şi cele cu dizabilităţi, copii etc.)

- Dotarea cu echipamente de energie regenerabilă pentru unităţile de interes public
- Investiţii pentru servicii de administrare locală (ex. dotarea cu utilaje şi echipamente pentru serviciile de deszăpezire , întreţinere spaţii verzi etc.)