Mihail SAVINA

Data naşterii: 1962

Locul nașterii:  Voivodeni, Mureș
Telefon: 0265 341112 E-mail: secretar@voivodeni.ro

Curriculum vitae:

PROFESIA:
consilier juridic


EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

 • 2015 - Agenția Națională a Funcționarilor Publici, certificat de absolvire program de perfecționare: „Atribuții și competențe în administrația publică locală".
 • 2014 - Agenția Națională a Funcționarilor Publici, certificat de absolvire program de perfecționare: „Adoptarea și emiterea actelor administrative".
 • 2012 - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență-Centrul Național de Pregătire pentru Managementul Situațiilor de Urgență-Centrul Zonal de Pregătire Cluj-Napoca, diplomă de participare la cursul de pregătire în domeniul managementului situațiilor de urgență.
 • 2011 - Agenția Națională a Funcționarilor Publici, certificat de absolvire program de perfecționare: „Secretarul U.A.T. în implementarea managementului public modern”.
 • 2007 - S.C. „ECDL Romania” S.A., certificat ECDL Start, module: 2, 3, 7 și 4.
 • 2005 - 2007 Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu - Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu", diplomă de master,  
 • specializarea: managementul administrației publice în procesul integrării europene;
 • 2005 - 2006 Institutul Național de Administrație - Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Sibiu, certificat de absolvire program de specializare postuniversitară: managementul administrației publice;
 • 1994 - 1999 Universitatea „Dimitrie Cantemir" Tîrgu Mureș - Facultatea de Drept, diplomă de licență eliberată de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, specializarea: științe juridice;
 • 1993 - Secretariatul General al Guvernului-Deparatmentul pentru Administrația Publică Locală-Centrul de Perfecționare a Funcționarilor Publici din Administrația Publică Locală, certificat de absolvire curs de perfecționare: „Secretari ai Consiliilor Locale Comunale”;
 • 1983 - Liceul industrial „Metalotehnica" Tîrgu Mureș, diplomă de bacalaureat, profilul mecanic;


ACTIVITATE PROFESIONALĂ:

1992 - prezent   - secretar al comunei Voivodeni, județul Mureș.
1989 - 1992       - prelucrător prin așchiere, C.A.P. Voivodeni;
1980 - 1989       - prelucrător prin așchiere, Intreprinderea „IMATEX” Tîrgu Mureș;